Libros

  • O Froilán. Mercedes Gallego Esperanza. Ourense 2018. ISBN 978-84-697-9034-2.
  • Acisclo escultor. Mercedes Gallego Esperanza. (Diputación de Ourense , 2017). ISBN 978-84-166443-01-1
  • Evocaciones en piedra y bronce. Mercedes Gallego Esperanza. (Diputación de Ourense, 1993). ISBN 94-87575-10-2.

  • Escultura pública en Pontevedra. Mercedes Gallego Esperanza.(Diputación de Pontevedra, 1996). ISBN 84-88363-35-4 

  • Vilamarín no novo milenio,Gallego Esperanza, M., González, M. A. y Hervella, J.
  • Manuel Patinha, anos 70/90,Gallego Esperanza, M., Castelao, B., Cruceiro Seijas y Pestana, P. Lisboa 1997. Dpto. Legal 113210/97.
  • Galicia Terra Única , VVAA.